...

Konzultace

Marketingové konzultace poskytují velkou výhodu jak pro již zkušené podnikatelé , kteří se snaží optimalizovat své výdaje a hledat nové příležitosti, tak i pro ty, kteří teprve začínají podnikat a potřebují si udělat pořádek v záplavě marketingových informací. Zde jsou klíčové výhody pro obě skupiny:

1. Pro již existující businessy: optimalizace nákladů, diverzifikace marketingových kanálů, inovace a aktualizace, zlepšení měření výkonnosti, posílení značky.

2. Pro nováčky: definice cílů a strategií, nastavení správných kanálů, vzdělávání a poradenství, efektivní rozdělení rozpočtu, prevence chyb.

Celkově řečeno, marketingové konzultace jsou pro obě skupiny výhodné, poskytují totiž komplexní informace na míru pro každý konkrétní business, čímž následně šetří čas .

Konzultaci je množné objednat jak v online formátu, tak i ve formátu osobního setkání.

Termíny schůzek si můžete zvolit v následujícím kroku, po kterém následuje online platba.

Následně do e-mailu vám přijde potvrzení o platbě, potvrzení zvoleného termínu a pokyny k budoucí konzultaci.

Online 60 min

1500 Kč

Bez DPH

Vybrat si termín a zaplatit

Online 90 min

1900 Kč

Bez DPH

Vybrat si termín a zaplatit

Offline 90 min

2500 Kč

Bez DPH

Vybrat si termín a zaplatit
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.