...

Zpracování marketingových strategií pro následnou propagaci produktů

Marketingové strategie
Řízení projektů
Poradenství v oblasti strategického marketingu
Tvorba webových stránek
PPC reklama - Google, Sklik, Zboží.cz, Heureka, Meta
SEO propagace webů
Marketingové strategie

test

O nás

Produkt, Strategie, Procesy

Již 6 let aktivně pracujeme na online trhu v odvětvích tvorby konverzních webových stránek, propagaci přes PPC a SEO, přípravy strategií a školení v oblasti marketingu.

Umíme se podívat na produkt a jeho propagaci z širšího úhlu pohledu a připravit marketingovou strategii na míru pro každý business s následným řízením těchto projektů.

Požádat

Analýza efektivity současné strategie

Analýza trhu, cílových skupin, produktové řady

Příprava marketingové strategie

Školení zaměstnanců a poskytování poradenství

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.